Segulah är ett nordiskt private equity bolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora företag i Norden. I över två decennier har Segulah utvecklat företag i nära samarbete med skickliga företagsledare och industriella experter. Målsättningen är att företagen skall nå en position varifrån de kan utvecklas framgångsrikt långt efter Segulahs tre- till åttaåriga ägande.

Segulahs investeringar sker i bolag med underliggande tillväxt drivet av följande tre teman: Industriell automation och modernisering av industrin, Digital affärseffektivitet och Smart urbanisering och förnyelse av infrastruktur. För att lyckas tillförs kapital, struktur erfarenhet och kunskap. Fokus ligger inom tre industrier där Segulah har lång historik och ett brett rådgivarnätverk: Företagstjänster, Verkstadsindustri och IT/Teknologi.

Totalt har Segulah investerat cirka 11 miljarder kronor i fem fonder. Kapitalet i fonderna kommer huvudsakligen från internationella placerare av pensions- och donationskapital samt privata familjestiftelser.

Besök gärna Segulah för mer information.