Pelly Group via sitt dotterbolag Mirro tar nytt avtal med Besqab

Pelly Group via sitt dotterbolag Mirro har sedan 2016 haft förtroendet att leverera skjutdörrar och inredning till Besqab. Under hösten har en upphandling genomförts där Pelly Group/Mirro fått fortsatt förtroende.

- Vi är stolta och glada över det fortsatta förtroende vi fått av Besqab, framförallt med anledning av att hållbarhet och leveranssäkerhet var två viktiga parametrar i upphandlingen, säger Jennie Ahlqvist KAM Pelly Group.

Avtalet gäller i 2 år med möjlighet till förlängning och har ett värde av cirka 4 MSEK.