Vår ambition & affärsidé

Vi utvecklar och tillverkar förvarings- och inredningslösningar för kök, badrum, tvättstugor och hemmets övriga rum.

”Vår affärsidé och värderingar är viktiga för oss. De lägger grunden för det dagliga arbetet och allt från hur vi utvecklar produkter till hur vi samarbetar med kunder, leverantörer och kollegor.”
Sara Berglund, VD


Vår ambition är att varje dag bli lite bättre genom hela värdekedjan, till den slutliga kunden.
 
Produkten och sortimentet är grunden i vårt värdeskapande. Våra produkter baseras på en skandinavisk designtradition som kombinerar enkelhet och renhet med funktion.
 
Vi har en konkurrenskraftig produktionsteknik. Utveckling och produktion skall samverka för bättre produkter till en lägre kostnad.

Vi arbetar gärna tillsammans i en öppen dialog både med dig som privatkund och företagskund.

Varje medarbetare ska bli hörd och tagen på allvar. Vår arbetsplats präglas av en öppen och ärlig dialog med respekt för varandras olikheter.